Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

Положення про Президію районної ради VІІ скликання

І.Загальні положення

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з питань, які будуть виноситись на розгляд ради.

Президія підпорядкована раді, її рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від присутніх на президії і підписуються головуючим на засіданні. Президію районної ради очолює голова районної ради.

Порядок діяльності президії районної ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Положенням.

Президія ради утворюється рішенням сесії районної ради. До її складу входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, голови депутатських груп та фракцій.

У разі, якщо голова депутатської групи чи фракції з поважних причин не може прийняти участь у засіданні президії замість нього у засіданні президії бере участь уповноважена особа визначена депутатською групою чи фракцією. Інформація про уповноважену особу групи чи фракції подається в районну раду в письмовій формі.

ІІ. Організація роботи президії районної ради

Засідання президії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності і є правомочними, якщо на них присутньо більше половини її складу.

На засіданні президії районної ради при прийнятті рішення голова ради, його заступник, голови постійних комісій і уповноважені (голови) депутатських груп та фракцій мають право одного голосу. У випадку відсутності в засіданнях президії голови постійної комісії беруть участь заступник або секретар постійної комісії з правом голосу.

В засіданні президії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, голова та заступники РДА, міський та сільські голови Гребінківського району. Голова президії районної ради при необхідності запрошує інших представників служб та організацій.

ІІІ. Повноваження президії районної ради:

Розглядає і вносить пропозиції голові ради щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради.

Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд президії, контролює хід виконання прийнятих президією рішень, в тому числі запитів, даних депутатами на сесії ради.

Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

Спільно з районною державною адміністрацією аналізує і вживає заходи по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.

Спільно з комісією з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, депутатської діяльності та інформаційної сфери аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної ради.

Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та їх посадовими особами, керівниками та власниками підприємств, установ, організацій, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президії у встановлений нею строк.

Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів на розгляд президії районної ради такі комісії припиняють свої повноваження.

Президія районної ради попередньо розглядає клопотання щодо нагородження Почесною Грамотою Гребінківської районної ради, Грамотою Полтавської обласної ради та Грамотою Верховної Ради України.

Президія районної ради не володіє правами постійних комісій, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Підготовку питань на розгляд президії забезпечує виконавчий апарат районної ради з участю членів президії, постійних комісій та органів виконавчої влади. Діловодство президії здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.