Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

План заходів щодо запобігання проявам корупції у виконавчому апараті Гребінківської районної ради

 

ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від   14 лютого 2020 року                                       м. Гребінка                                                                    №3

Про затвердження Плану заходів щодо

запобігання проявам корупції в районній

раді та її виконавчому апараті на 2020 рік

Відповідно до пункту 7 статті 55, пункту 6 статті 56, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Гребінківській районній раді та її виконавчому апараті:

  1. Затвердити План заходів щодо запобігання проявам корупції в районній раді та її виконавчому апараті на 2020 рік, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                         В.М.Зінченко

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання проявам корупції в районній раді та її

виконавчому апараті на 2020 р.

1.Проводити роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції серед депутатів, працівників районної ради та її виконавчого апарату.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад в районній раді та її виконавчому апараті, про спеціальні обмеження, встановленні чинним законодавством.

Постійно

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

3.Забезпечувати інформування осіб, які претендують на зайняття посад в районній раді та її виконавчому апараті, посадових осіб місцевого самоврядування районної ради та її виконавчого апарату, про необхідність подання відомостей щодо працюючих близьких осіб в районній раді та її виконавчому апараті.

Постійно

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.Забезпечувати проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в районній раді та її виконавчому апараті.

При наявній потребі

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

5.Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату в межах повноважень, визначених законодавством.

Згідно з установленими законодавством термінами

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.Забезпечувати попередження працівників районної ради та її виконавчого апарату, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інші обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

7.Поінформувати депутатів районної ради, працівників районної ради та її виконавчого апарату про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

До 01 лютого

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

8.Надавати Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату, у разі отримання рішення суду.

За потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

9.Проводити перевірку факту подання депутатами районної ради та посадовими особами місцевого самоврядування районної ради та її виконавчого апарату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній рік.

Протягом 5 робочих днів, з дня що є останнім для подання такої декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10.Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку про виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування .

Протягом ІЗ робочих днів з граничної дати подання декларації

11.Забезпечити ведення обліку посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

12.Проводити або брати участь в проведенні, в установленому порядку, службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупціиного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13.Розглядати на нарадах у голови районної ради питання щодо додержання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства та здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

За потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14.Дотримуватися вимог антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель.

Постійно

Тендерний комітет районної Ради

15.Забезпечити підготовку та подання на затвердження голові районної ради плану заходів щодо запобігання проявам корупції в районній раді та її виконавчому апараті на 2021 рік.

До 31 грудня 2020року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керуючий справами районної ради                                               О.В.Зоркін