Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня допомоги Гребінківької районної ради Полтавської області» від 01.03.2019 р.

Переглядів: 1088

                               ПРОТОКОЛ №1

засідання  конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня допомоги Гребінківької районної ради Полтавської області»

м. Гребінка                                                                                                                             01.03.2019 р.

Початок проведення засідання конкурсної комісії: о 10 годині 00 хвилин.

Закінчення засідання конкурсної комісії: о 10 годині 45 хвилин.

Присутні:

голова конкурсної комісії – Зоркін Олександр Вікторович;

члени конкурсної комісії : Кладій Тетяна Миколаївна, Князєв Олександр Володимирович,Литвиненко Людмила Миколаївна, Хірна Тамара Анатоліївна.

Відсутні: член комісії Волошин Валерій Андрійович.

Голова конкурсної комісії запропонував порядок денний засідання  конкурсної комісії.

    Проведено голосування  за питання порядку денного.

     Проведено голосування.

     Результати голосування : «за» - одноголосно.

До порядку денного включено такі питання:

1. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

2. Встановлення вимог до  осіб, які виявили бажання взяти учать у конкурсі.

3. Визначення дати проведення наступного засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність встановленим вимогам.

4. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та результатів засідання конкурсної комісії.

І. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

СЛУХАЛИ: Зоркіна Олександра Вікторовича, голову конкурсної комісії, який повідомив, що відповідно до пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. А тому, конкурсній комісії необхідно визначити, в який саме термін особи будуть подавати документи.

ВИСТУПИЛА: Кладій Тетяна Миколаївна, яка запропонувала, приймати документи для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі,  на протязі 18  календарних днів, а саме: з 01.03.2019 року по 18.03.2019 року включно.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: документи для участі у конкурсі подавати у строк 18 календарних днів після дати оприлюднення оголошення, а саме: з 01 березня 2019 року по 18 березня 2019 року.

ІІ. Встановлення вимог до  осіб, які виявили бажання взяти учать у конкурсі.

СЛУХАЛИ: Зоркіна Олександра Вікторовича, голову конкурсної комісії, який повідомив, що відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»  від 19 листопада 1992 р. №2801 керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я.

      Далі перелічив єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров'я (директорів), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року  № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами) погоджений Міністерством праці та соціальної політики України, останні зміни затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України №1977 від 31.10.2018 року. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування, або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоро’вя» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»; стаж роботи на керівних посадах: не менше 5 років.

      Також претендент повинен знати - Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Щодо вимог до конкурсної пропозиції: зазначені вимоги передбачені пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», а саме - конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на п'ять років, в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

                  ВИСТУПИЛА: Литвиненко Людмила Миколаївна, яка запропонувала затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та конкурсної пропозиції.

Голосували: «за» -5, «проти» - 0, «утримались» - 0,

ВИРІШИЛИ:

2.1. встановити та затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, а саме : повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", проходження інтернатури  за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»; курси підвищення  кваліфікації; наявність сертифіката лікаря – спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності; стаж роботи за фахом   не менше 5 років.

      Повинен знати - Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

2.2. Встановити вимоги до конкурсної пропозиції, а саме: конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на п'ять років, в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

ІІІ. Визначення дати проведення наступного засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність встановленим вимогам.

СЛУХАЛИ: Зоркіна Олександра Вікторовича, голову конкурсної комісії, який зазначив, що  відповідно до пунктів 24, 30 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» конкурсна комісія забезпечує  перевірку документів, поданих претендентами на відповідність установленим вимогам. А тому виникає необхідність затвердження дати засідання конкурсної комісії для перевірки документів, поданих претендентами.

ВИСТУПИВ: Кладій Тетяна Миколаївна, яка запропонувала  призначити  засідання конкурсної комісії  з розгляду  заяв претендентів і доданих до них документів на  19 березня 2019 року.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: призначити  засідання конкурсної комісії  з розгляду  заяв претендентів і доданих до них документів на 19 березня 2019 року.

ІV. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та результатів засідання конкурсної комісії.

СЛУХАЛИ: Зоркіна Олександра Вікторовича, голову конкурсної комісії, який повідомив, що згідно пунктів 23, 24, 27 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні зазначаються відомості зазначені у пункті 27 цієї постанови.

Крім цього, конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

ВИСТУПИВ: Князєв Олександр Володимирович, який запропонував оприлюднити на офіційному     веб- сайті Гребінківської районної ради оголошення про проведення конкурсу та інформацію про рішення конкурсної комісії згідно чинного законодавства, а саме  1 березня 2019 року. Та на виконання вимог депутатів районної ради оприлюднити оголошення про проведення конкурсу у газеті «Гребінчин край».

Голосували: «за» -5, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: доручити голові конкурсної комісії Зоркіну О.В. оприлюднити на офіційному веб-сайті Гребінківської районної ради оголошення про проведення конкурсу та інформацію про рішення конкурсної комісії. Зазначені оприлюднення здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № І094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони  здоров’я».. Оприлюднити в газеті «Гребінчин край» оголошення про проведення конкурсу.  

 

Голова конкурсної комісії                                О.В. Зоркін

Протокол підготувала                                     Т.М. Кладій            

Члени конкурсної комісії:                               О.В. Князєв                                                                    

                                                                         Л.М. Литвиненко                                                                                                               

                                                                         Т.А. Хірна« повернутися до списку новин