Гребінківська районна рада
Гребінківський район, Полтавська область

Оголошення про конкурсний відбір на заміщення посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області

   ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

    НАКАЗ

04.10.2018                                         м. Гребінка                                              № 65

Про  проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади

директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Гребінківської районної ради

         Відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 № 291, рішення першої сесії Гребінківської  районної ради сьомого скликання від 25 листопада 2015 року «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації, рішення 23-ї сесії Гребінківської районної ради 7-о скликання від 28 вересня 2018 року «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Гребінківської районної ради (в новій редакції).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади  директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської  районної ради Полтавської області з 05.10.2018 до 05.11.2018 року.
 2. Затвердити склад конкурсної комісії для  проведення  конкурсу  на  заміщення вакантної посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області (Додаток № 1).
 3. Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендентом на заміщення вакантної посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області (Додаток №
 4. Конкурсній комісії:

4.1. Відповідно  до Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника комунального закладу загальної середньої освіти провести конкурсний відбір на вищезазначену посаду з 05.10.2018 року по 05.11.2018 року.

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднити на веб-сайті засновника, відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації та веб-сайті закладу освіти
 2. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                 Н.С.Носова

Погоджено: юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту

________ С.О.Бузало

     «___» ____________ 2018 р.  

Додаток № 1

до наказу відділу освіти, молоді та спорту

районної державної адміністрації

від 04.10.2018 р. №65

Склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області

Голова комісі:

Носова Наталія Станіславівна - начальник  відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

                                                                                               Секретар комісії:

Дикий  Віктор Григорович - методист відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

                Члени комісії:

Зоркін Олександр  Вікторович - керуючий справами Гребінківської  районної ради (за згодою).                                   

Дем'яненко Любов Іванівна - голова райкому профспілки працівників освіти району (за згодою).

Лисенко Оксана Михайлівна - голова профспілкового комітету Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради.     

Шмиголь Людмила Олексіївна - голова ради  Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради.

Лисенко Микола    Андрійович - керівник районного методичного об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти.                                                                                                                                                                        

Дяченко Микола Іванович - голова постійної комісії Гребінківської  районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Бузало Сергій Олексійович - юрисконсульт господарської групи відділу освіти, молоді та спорту.

                                                                         

                Додаток № 2

         до наказу відділу освіти, молоді та спорту

                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                       від 04.10.2018 р. №65

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти претендентом на заміщення вакантної посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської  районної ради Полтавської області

 1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
 2. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).
 3. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).
 4. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту»).
 5. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 6. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).
 7. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).
 8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).
 9.  Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту»).
 10.  Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).
 11.  Сертифікація педагогічних працівників (ст. 51 Закону України «Про освіту»).
 12.  Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54,55 Закону України «Про освіту»).
 13.  Єдина державна електронна база з питань освіти  (ст. 74 Закону України «Про освіту»).
 14.  Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 15.  Педагогічні працівники (ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 16.  Державний стандарт загальної середньої освіти (ст. 30,31,32 Закону України «Про загальну середню освіту»).

II. Перелік питань на перевірку знань нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти

 1. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676).
 2. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930).
 3. Організація навчально-виховного процесу у закладі загальної середньої освіти (Положення про загальноосвітній навчальних закладів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).
 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
  від 22 листопада 2017 року N 1514)).
 5. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.
 6. Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів (Наказ МОН України від 06.10.2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
 7. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти д здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367).
 8. Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).
 9. Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684).
 10. Організація дітей з особливими освітніми потребами.
 11. Організація роботи по контролю за навчальним процесом: види, методи та форми.
 12. Механізм створення, ліквідації та реорганізації навчально-виховних закладів.
 13. Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти (Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12. 2017 року  № 1669).
 14. Структура та форми профільного навчання (Наказ МОН України від 21.10.2013 року № 1456).
 15. Перелік питань на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

1. Ключові компетентності Нової української школи (Концепція Нової української школи).

2. Модель випускника Нової української школи (Концепція Нової української школи).

3. Педагогіка партнерства (Концепція Нової української школи).

4. Етапи реформи — упровадження Нової української школи (Концепція Нової української школи).

5. Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).

6. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи).

7. Ключові компоненти формули Нової української школи (Концепція Нової української школи).

8. Обґрунтування змін в освіті (Концепція Нової української школи).

9. Децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи відповідно до Концепції «Нова українська школа» (Концепція Нової української школи).

10. Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа»

11. Поняття – умотивований вчитель у Концепції «Нова українська школа».

12. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

13. Індивідуальна програма розвитку особи з особливими потребами. Порядок складання індивідуальної програми розвитку.

14. Сутність педагогіки партнерства у Новій українській школі.

15. Функції та обов'язки директора закладу освіти.

2. Ситуаційне завдання (зразок):

Прокоментуйте ситуацію. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?

Оголошення про конкурсний відбір на заміщення посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області

Відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Сліпорід-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області, яка знаходиться за адресою: с. Сліпорід-Іванівка, вул. Т.Ш.Шевченка, 130-а з 05.10 по 05.11.2018 року включно. Інформацію про розмір та умови оплати праці надає відділ освіти, молоді та спорту. 

Термін подання документів з 05.10.2018 до 05.11.2018 року включно до 17 год

Основні вимоги до учасників конкурсу: 

- громадянство України; 

- вільне володіння українською мовою; 

- вища освіта на рівні спеціаліста або магістра; 

- стаж педагогічної діяльності не менше трьох років; 

- високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

Перелік документів, які надаються для участі в конкурсі: 

1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

2. Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу). 

3. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. 

4. Копія документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста). 

5. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання. 

6. Довідка про відсутність судимості.

7. Мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

8. Будь-які інші документи, які, на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Документи надавати за адресою: 

вул. Євгена Гребінки, 9, м. Гребінка. 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 37400,вул. Євгена Гребінки, 9, м. Гребінка, 13 листопада 2018 року о 10:00 год. Конкурсний відбір здійснюєтьося за результатами перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації державної мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 

Контактна особа Носова Наталія Станіславівна, 91-5-60.« повернутися до списку оголошень